Volba nádrže

Velikost nádrže :

 • spočítejte si průměrnou týdenní / měsíční spotřebu a zvažte na jakou dobu jste schopni z finančního hlediska uvolnit prostředky.
 • při výkyvech cen PHM jste schopni vydělat i na skokovém nárustu ceny, každé úterý dochází k vyhlášení ceny na další týden. Dobrý obchodník Vám může poradit již ve čtvrtek zda uskutečnit nákup v pondělí ( při zdražení ) , nebo v úterý ( při zlevnění )
 • z hlediska hydrostatického tlaku kapaliny doporučujeme válcové provedení.
 • i výrobci hranatých nádrží se při větších objemech uchylují k překupování válcových nádrží od renomovaných firem zabývajících se výhradně výrobou válcových nádrží, jedná se o léty prověřenou technologii skladování a výdeje PHM až do objemu 220 m3 .
 • časté označení EKONOMIC, EKONOMICKÉ, E atd. u typových řad výrobců nádrží    neznamená jak by se mylně někdo mohl domnívat, že nádrž neodpovídá platným  normám, jedná se jen o co nejlevnější vystrojení nádrže s ohledem na cenu, ale za   přísného dodržení všech platných norem.
 • například naše řada NPNe znamená ( Nadzemní Provozní Nádrž exclusive ) .
 • není problém například analogový ukazatel objemu nádrže nahradit digitálním OCIO,ovšem rozdíl v ceně je cca. 8.900,- korun bez DPH 20% …. atd.
 • doplňková výbava je investorovi plně k dispozici a je vždy zahrnuta v nabídkách.
 • válcové nádrže Vám zajišťují svou koncepcí bezproblémové užívání.

Plnící čerpadlo nádrže:

 • doporučujeme ověřit zda Váš budoucí velkoobchodní dodavatel PHM vlastní cisternu vybavenou stáčecím čerpadlem.
 • v případě, že ano, je zbytečné vystrojit nádrž čerpadlem a vytvářet si tak vyšší pořizovací cenu a následně další náklady na servis a revize.
 • věnujte zvýšenou pozornost umístění čerpadla s ohledem na možnou kontaminaci podloží,kterému se nikdy nevyhnete ” i když oklepete, stejně ukápne ” .

BEZPEČNÉ ZACHYCENÍ ÚKAPŮ – NPNe

 
KONTAMINACE PODLOŽÍ ÚKAPEM ZE STÁČENÍ


Výdejní stojan

 • u malých provozů s několika uživateli postačí základní výdejní stojany s mechanickým průtokoměrem K33 a nenulovatelným totalem
 • u vyššího počtu uživatelů doporučujeme bezobslužné systémy Gespasa, nebo PIUSI pro 50, 80,120,500 , nebo až 1000 uživatelů, které lze doplnit o software se zpracování dat off-line, nebo on-line
 • ověřte si zda je Vám dodáváno originální příslušenství a máte ho včetně licence k software, kterou po Vás mohou při kontrole počítače chtít pověřené instituce.
 • nepotřebujete venkovní tiskárnu – všechna data máte pod kontrolou díky software.
 • samozřejmě na přání Vám ji dodáme.

Výbava nádrže :

 • před zakoupením nádrže si dobře prostudujte co je Vám opravdu nabízeno, nabídky některých firem jsou slušně řečeno poněkud zavádějící a matoucí .
 • námi dodávané nádrže jsou již ve standardu vybaveny měřením hladiny, signalizací vrchní hladiny,indikací meziplášťového prostoru, žebříkem, pochozí manipulační lávkou, zábradlím, plamenopojistkou a navíc máte opravdu všechny armatury uzamčeny v servisním nose nádrže.
 • všechny nádrže jsou vystrojeny dle všech platných norem ČSN, které pravidelně sledujeme a necháváme si pravidelně zasílat novelizace, abychom Vás i sebe ochránili před následnými sankcemi.
 • důležitou informací pro laika je i váha nádrže ( uvidíte kdo na Vás šetří )
 • dalším faktorem jsou jednotlivé síly stěn, dle platných norem se nádrž při úbytku stěny nádrže o více jak 50% musí vyřadit z provozu ( váha nádrže, je jednoduchý ukazatel ).
 • nechte si doložit jednotlivé certifikáty, některé z “erudovaných” firem nepostupují vždy v souladu se svým tvrzením.
 • například námi používané plovákové ovladače vyráběné firmou ADAST systems a.s.  mají kompletní certifikaci a jsou provozně bezpečné a spolehlivé !!
 

 

certifikovaný plovákový ovladač

E 218 – ADAST, dodávaný naší firmou

 

necertifikované “plovákové ovladače”

dodávané k hranatým nádržím

 

 

 

Nabídka :

 • nechte si zaslat minimálně dvě až tři nabídky, ať se můžete objektivně rozhodnout
 • věnujte nabídce zvýšenou pozornost, zejména výbavě a vystrojení, které Vám je nabízeno.
 • nechejte si nabídku podrobně rozpoložkovat
 • pozor na různé odkazy, kdy je ve standardu slibováno to co je vlastně za příplatek, nebo vázáno na jen určitý objem a typ nádrže.
 • pokud něčemu nerozumíte, neváhejte kontaktovat potenciálního dodavatele technologie a požádejte ho o vysvětlení !

Certifikace :

 • tvrzení některých výrobců, že jen oni mají patřičné certifikáty a konkurence dělá vše špatně je skoro vždy vedeno zájmem prodat právě svůj produkt a může Vás vést v lepším případě k mylnému rozhodnutí.
 • nechte si předložit podklady vedoucí k těmto tvrzením.
 • například námi dodávané nádrže mají certifikát FTZÚ Ex Radvanice u válcového provedení, který je pravidelně kontrolován a obnovován na základě auditu přímo ve výrobním závodě.

Reference,servisní zázemí :

 • dalším faktorem může být i to, jak dlouho firma v dané oblasti podniká, jaké má zázemí, počet servisních vozidel ( čím, více, tím horší technologie ?? – vždyť i BAŤA byl nejspokojenější, když údržba seděla na šatně  :- ) ) a referencí.
 • je také důležité zda firma přijede na opravu ve sjednaném termínu, protože v té chvíli jsou Vám výše zmiňované indicie k ničemu.

Instalace, dokumentace

 • nedílnou součástí dodávky nádrže by měla být i provozní dokumentace, provozní řád, požární řád, plán   havarijních opatření, vodoprávní souhlas nebo stavební povolení.
 • každá instalace nádrže je individuální, je třeba znát místní poměry,
 • proto je nutné místní šetření při kterém se navrhnou a dohodnou optimální řešení vyhovující investorovi a splňující platné normy a předpisy.
 • nenechte si poslat zároveň s nabídkou zálohovou fakturu

Záruky :

 • posuďte si sami a objektivně kdo Vám co nabízí a za jakých podmínek
 • trvejte na připojení a zprovoznění nádrže dodavatelem, v tom případě ručí za kompletní dodávku včetně usazení a nevystavujete se možným výmluvám, že k poškození a podobně došlo Vaší vinou a na základě toho Vám padá záruka.
 • pokud máte pochybnosti, že při dopravě mohlo vzhledem k síle použitých materiálů dojít k porušení celistvosti svárů a nádrže jako celku, je povinností dodavatele nádrž odtlakovat po usazení a předat Vám protokol o provedené tlakové zkoušce.

Smlouva o dílo :

 • trvejte na pevné ceně po celou dobu realizace a uveďte ji do smlouvy.
 • nechte si do smlouvy rozepsat podrobné vystrojení nádrže, barvu, termín dodání,finanční plnění a vůbec vše co chcete aby bylo striktně dodrženo ze strany dodavatele.

Záruční, pozáruční servis :

 • nechte si vše podrobně uvést ve smlouvě o dílo.
……………… šetříme Vám čas a finance .